Skip to content
 

دتویه (قه)

دَتْویَه: (فارسی باستان)/ قِه. واحد اندازه‌گیری حجم در دوره هخامنشی. هر دتویه معادل حجمی در حدود 970 سی‌سی است. ده دتویه را یک گَریوَه می‌نامیدند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی