Skip to content
 

داهه (داهستان، دهستان، داهی)

داهِه: داهِستان/ دَهَستان/ داهی (اوستایی). سرزمین‌های حدود کوه‌های کوپِت‌ (کوپِت‌داغ) و جنوب ترکمنستان امروزی در جنوب شرقی دریای کاسپین/ مازندران و پیرامون رود اَترک: «می‌ستاییم فروهرهای مردان پیرو نظام هستی در سرزمین‌های داهی را، می‌ستاییم فروهرهای زنان پیرو نظام هستی در سرزمین‌های داهی را» (بند 144 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی