Skip to content
 

دانو

دانو: (اوستایی). نام یکی از خاندان‌های تورانی است که در بند 37 فروردین‌یَشت یاد شده و آگاهی‌ای در باره آنان در دست نیست: «می‌ستاییم فروهرهای نیرومند و پاک و توانای پیروان نظام هستی را؛ آنان سپاهی انبوه بیارایند با رزم‌افزارهای به کمر بسته، با درفش‌های درخشانِ برافراشته. آنانند که پیش از این و به هنگام نبردهای خْشـتاوی‌های دلاور با دانوها فرا می‌رسیدند».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی