Skip to content
 

داراب

داراب: شاه کیانی و پسر بهمن و هُمای چهرزاد. داستان تولد داراب در شاهنامه فردوسی چنین است که مادرش هُمای (از شاهان کیانی) پس از اینکه داراب را به دنیا می‌آورد، از ترس اینکه مبادا این پسر رقیب تاج و تختش شود، او را از دیگر درباریان و اطرافیان مخفی می‌کند. او وانمود می‌کند که فرزندش در حین تولد از دنیا رفته است. اما در خفا فرزند را به دایه‌ای می‌سپارد تا او را شیر دهد و مراقبت نماید.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی