Skip to content
 

دادرشیش (دادرشی، دترشیش، ددرشو) 2

دادَرشیش: یا دادَرشی (فارسی باستان)/ دَتَرشیش (عیلامی). مردی از اهالی نواحی پارس و شهربان داریوش یکم در بلخ. او فرمانده سپاهی بود که با قیامگران مرو نبرد کرد:

[hidepost]

«من یک پارسیِ پیرو خودم به نام دادَرشیش (دادَرشی)، که شهربان بلخ بود را به رویارویی با او فرستادم و او را چنین گفتم که برو و سپاهی که خود را از من نمی‌داند، درهم شکن. پس از آن دادَرشی با سپاه رهسپار شد و با مروزیان نبرد کرد. اهورامزدا مرا یاری داد. بخواست اهورامزدا سپاه من به سختی آن سپاه شورشیان را شکست داد» (بند 3 از ستون سوم کتیبه داریوش در بیستون).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی