Skip to content
 

خط میخی فارسی باستان

خط میخی فارسی باستان: خط فارسی باستان/ خط میخی پارسی باستان. امروزه به نوعی خط میخی اطلاق می‌شود که شاهان هخامنشی برای نوشتن آن بخش از کتیبه‌های خود که به زبان فارسی باستان بوده، بکار می‌برده‌اند. از نام اصلی این خط که در زمان خود بکار می‌رفته، اطلاعی در دست نیست. تمامی شواهد مکتوب به این خط به زبان فارسی باستان نوشته شده‌اند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی