Skip to content
 

خط پهلوی ساسانی (خط پارسیک، خط پهلوی جنوبی)

خط پهلوی ساسانی: خط پارسیک/ خط پهلوی جنوبی/ خط پهلوی جدید. نوعی خط پهلوی که درزمان ساسانیان با تغییر در خط پهلوی اشکانی پدید آمد. این خط نیز چهارده حرف الفبایی داشت و از نظر آوایی ناقص می‌نمود، چرا که برای تعدادی از صامت‌ها یک علامت یکسان وجود داشت. خط پهلوی ساسانی نیز به دو گونه کتیبه‌ای و تحریری تقسیم می‌شود. گونه اول بخاطر اشکال زاویه‌دار و حروف منفصل آن برای کتیبه‌نویسی و گونه دوم با حروف متصل برای نوشته‌های عادی بکار می‌رفت. هر دو گونه از راست به چپ نوشته می‌شدند.

[hidepost]

از خط پهلوی ساسانی نمونه‌های متعددی تا به امروز باز مانده است. که بخصوص عبارتند از کتیبه‌های ساسانی و متون مذهبی زرتشتیان که عمدتاً در دوران اسلامی نوشته شده‌اند. که ترجمه‌ای به خط و زبان پارتی به همراه دارند. این خط بعدها به خط پهلوی ساسانی تغییر یافته است. خط پهلوی ساسانی بر چند قسم بوده و هر کدام کاربرد خاص خود را داشتند. همچنین ← زبان پهلوی ساسانی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی