فرهنگنامه ایران | خط پهلوی پارتی (خط پهلوی اشکانی، خط پارتی، خط پهلوانی، خط پرثوی، خط پارتیک)
Skip to content
 

خط پهلوی پارتی (خط پهلوی اشکانی، خط پارتی، خط پهلوانی، خط پرثوی، خط پارتیک)

خط پهلوی پارتی: خط پهلوی اشکانی/ خط پارتی/ خط پهلوانی/ خط پَرثَوی/  خط پارتیک/ خط پهلوی شمالی/ خط پهلوی قدیم. نوعی خط پهلوی که اشکانیان با تغییرات لازم در خط آرامی پدید آوردند. این خط چهارده حرف الفبایی داشت و از نظر آوایی ناقص می‌نمود، چرا که برای تعدادی از صامت‌ها یک علامت یکسان وجود داشت.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی