Skip to content
 

خط پهلوی پارتی (خط پهلوی اشکانی، خط پارتی، خط پهلوانی، خط پرثوی، خط پارتیک)

خط پهلوی پارتی: خط پهلوی اشکانی/ خط پارتی/ خط پهلوانی/ خط پَرثَوی/  خط پارتیک/ خط پهلوی شمالی/ خط پهلوی قدیم. نوعی خط پهلوی که اشکانیان با تغییرات لازم در خط آرامی پدید آوردند. این خط چهارده حرف الفبایی داشت و از نظر آوایی ناقص می‌نمود، چرا که برای تعدادی از صامت‌ها یک علامت یکسان وجود داشت.

[hidepost]

خط پهلوی پارتی به دو گونه کتیبه‌ای و تحریری تقسیم می‌شود. گونه اول بخاطر اشکال زاویه‌دار و حروف منفصل آن برای کتیبه‌نویسی مناسب می‌نمود و گونه دوم به حروف متصل برای نوشته‌های عادی. هر دو گونه از راست به چپ نوشته می‌شدند. از خط پهلوی پارتی نمونه‌های متعددی تا به امروز باز مانده است. که بخصوص عبارتند از آثار مکتوب مانویان و برخی از کتیبه‌های ساسانی که ترجمه‌ای به خط و زبان پارتی به همراه دارند. این خط بعدها به خط پهلوی ساسانی تغییر یافته است. همچنین ← زبان پهلوی پارتی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی