Skip to content
 

خط پهلوی پارتی (خط پهلوی اشکانی، خط پارتی، خط پهلوانی، خط پرثوی، خط پارتیک)

خط پهلوی پارتی: خط پهلوی اشکانی/ خط پارتی/ خط پهلوانی/ خط پَرثَوی/  خط پارتیک/ خط پهلوی شمالی/ خط پهلوی قدیم. نوعی خط پهلوی که اشکانیان با تغییرات لازم در خط آرامی پدید آوردند. این خط چهارده حرف الفبایی داشت و از نظر آوایی ناقص می‌نمود، چرا که برای تعدادی از صامت‌ها یک علامت یکسان وجود داشت.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی