Skip to content
 

خسرو پرویز

خسرو پرویز: پَرویز/ اَپَرویز (پهلوی)، خسرو دوم. شاه ساسانی (590- 628 میلادی). پسر هرمز چهارم. بیشتر مدت پادشاهی خسروپرویز به جنگ و نبرد سپری شد. در سال 628 میلادی قیامی علیه او درگرفت که منجر به زندانی شدن و سپس قتل او شد. خسرو پرویز را یکی از عوامل انحطاط ایران در اواخر دوره ساسانی می‌دانند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی