Skip to content
 

خسروانی

خُسرَوانی: خُسرُوانی. منسوب به خسروان. اما بطور اخص، در ترکیب «حکمت خسروانی» به حکمت و اندیشه‌های فلسفی ایرانیان باستان اطلاق می‌شده است. نیز در ترکیب‌ها و صورت‌های «حکمای خسروانی/ خسروانیون/ فهلویون» به دانشمندان آگاه بدان امور می‌گفته‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی