Skip to content
 

خرده‌اوستا (خردک‌اوستا)

خُرده‌اَوِستا: خُردَک‌اَوِستا. بخشی از اوستا که مجموعه‌ای از نیایش‌ها و نمازهای مزداپرستان در آن گردآوری شده است. این بخش جزو اوستای اصیل نیست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی