Skip to content
 

حتی

حَتی: حَتّی/ حتیان (Hatti/ Hattians). نام عمومی مردمان ساکن در آناتولی در هزاره سوم قبل از میلاد و پیش از هیتی‌ها. خانواده زبانی حتیان تاکنون شناخته نشده است. همچنین ← هیتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی