Skip to content
 

حاجی فیروز

حاجی‌فیروز: از شخصیت‌های پیام‌آور نوروز و فصل بهار. نام حاجی فیروز و ویژگی‌های خاص امروزین او، همچون پوشاک سرخ و سیاهی چهره و ترانه‌های ویژه‌اش، سنتی جدید و خاص تهران قاجاری است. اما شخصیت او به عنوان پیام‌آور نوروزی به گونه‌های مختلف از دیرباز متداول بوده است.

این شخصیت را در نواحی گوناگون با نام‌های متفاوتی می‌شناسند: در خراسان و بخش‌هایی از افغانستان «بی‌بی نوروزک»، در خمین و اراک (سلطان‌آباد عراق سابق) «ننه نوروز»، در کرانه‌های خلیج فارس «ماما نوروز»، در گیلان «پیر بابا» و «آروس/ عروس گلی»، در آذربایجان «ننه مریم»، در تاجیکستان و بخارا و نواحی ماوراء‌النهر «ماما مُروسه» و نام‌های مشهور دیگری همچون بابا نوروز و عمو نوروز.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی