Skip to content
 

چیستا (فرزانک)

چیسْتا: فَرزانَک (پهلوی). دانش و ایزدبانوی دانش و فرزانگی و آگاهی. نیز ایزدبانوی راه‌ها و راهنمایی کننده در راه‌های تاریک و جنگل‌های انبوه.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی