Skip to content
 

چهارطاقی خورآباد

چهارطاقی خورآباد: چهارطاقی‌ای در نزدیکی روستای خورآباد و در ۱۵ کیلومتری جاده قدیم قم به کاشان. چهارطاقی خورآباد، عبارت است از چهارطاقی‌ای که تنها نیمی از یک پایه آن برجای مانده و تمامی اجزای آن، گنبد، پایه‌ها و طاق‌ها در گذر روزگار فرو پاشیده است. بازمانده‌های این چهارطاقی که عبارت است از حدود 3 متر از بلندای یکی از پایه‌ها، در حدود 400 متری سمت چپ راه، در میان زمین‌های مسطح کشاورزی قرار دارد و از دوردست دیده می‌شود.

این بنا نمونه‌ای از چهارطاقی‌های بزرگ ایران بوده و تقریباً هم‌اندازه چهارطاقی نیاسر کاشان است. با توجه و بررسی در نشانه‌های اندکی که از محل دو پایه دیگر بجای مانده و محاسبه محور تقارن بنا، دانسته می‌شود که هر یک از اضلاع این چهارطاقی در حدود 12 متر طول و هر یک از پایه‌ها تقریباّ نزدیک به 4 متر پهنا داشته‌اند. از همین روی، نسبت تقریبی یک به سه تا یک به چهار برای تناسب بین پهنای پایه‌ها به طول ضلع چهارطاقی که برای پدیدآمدن زاویه‌هایی متناسب با تغییرات میل خورشید لازم است، در اینجا مراعات شده است.

افق شرقی این بنا کاملاً یکدست و هموار است و در نزدیکی آن هیچ روستایی وجود ندارد. خط‌دیدهای رصد خورشید در آغاز هر یک از فصل‌های سال در این چهارطاقی به گونه‌ای است که در نقشه دیده می‌شود. از آنجا که تنها یکی از پایه‌های این سازه بر جای خود مانده است، امکان دیدار کامل خورشید از روزنه‌ای خاص بدست نمی‌آید؛ اما هر سه خط‌دید انقلاب‌ها و اعتدالین، از دو سوی همین پایه باقیمانده می‌گذرد و می‌توان در هر چهار هنگام سالیانه، خورشید را با ایستادن در کنار محل پیشین پایه‌های تخریب شده، در مجاورت پایه سالم نظاره کرد. ← چهارطاقی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی