Skip to content
 

چهارطاقی بازه‌هور

چهارطاقی بازه‌هور: چهارطاقی‌ای در جنوب روستای رُباط‌سفید و در راهی که از مشهد به تربت‌حیدریه می‌رود. نام سنتی بازه‌هور/ بازه هور اشاره به مناسبات خورشیدی بکاررفته در آن دارد و شاهدی برای آن است. چرا که «هور» همان خور یا خورشید است و «بازه» به معنای فاصله میان دو چیز، بریدگی، روزن، و شکاف است که با هم معنای «شکاف خورشید» یا «روزنه خورشید» را می‌دهد. هر چهار پایه این چهارطاقی سالم هستند، اما روزنه شرقی آن در سال‌های اخیر مسدود شده است. ← چهارطاقی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی