Skip to content
 

چله تابستان

چِلِّه تابستان: جشنی در روز دهم مردادماه به مناسبت چهلمین روز رسیدن خورشید به اوج خود. این جشن امروزه در برخی نواحی و از جمله در روستاهای جنوب خراسان زنده مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی