Skip to content
 

جندل

جَندَل: کسیکه به فرمان فریدون مأمور شد تا گرد جهان بگردد و سه خواهر شایسته را برای زنی سه پسرش بیابد. او سه دختر «سَرو» شاه یمن را انتخاب نمود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی