Skip to content
 

جشن نخستین شنبه سال

جشن نخستین شنبه سال: جشنی در نخستین شنبه سال در جنوب خراسان. در این روز مردم مانند نخستین چهارشنبه سال به صحرا و بویژه به کشتزارها روی می‌آورند و به پختن آش رشته و شادی می‌پردازند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی