Skip to content
 

جشن نخستین چهارشنبه سال

جشن نخستین چهارشنبه سال: جشنی در نخستین چهارشنبه سال در جنوب خراسان. در این روز مانند نخستین شنبه سال، مردم به صـحرا و بـه ویژه به کشتزارها روی می‌آورند و بـه پخـتن آش رشـته و شــادی می‌پردازند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی