Skip to content
 

جشن میرما

جشن میرما: جشن مهرماه، جشن مهرگان. جشن مهرگانی که در روز شانزدهم میرما/ مهرماه تقویم طبری/ تبری (پانزدهم بهمن‌ماه) در سوادکوه و مناطق طبرستان/ تپورستان و در روز شانزدهم میرما/ مهرماه تقویم دیلمی (سی‌ام بهمن‌ماه) در گیلان برگزار می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی