Skip to content
 

جشن رام‌روزی

جشن رام‌روزی: ← جشنی در روز بیست و یکم مهرماه (رام‌روز از مهرماه) در بزرگداشت رام/ وای ایزد هوا. روز غلبه کاوه و فریدون بر ضحاک. نام خوارزمی این جشن و روز را ابوریحان بیرونی «رام‌روچ» ثبت کرده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی