Skip to content
 

جشن خرم‌روز (جشن نودروز، جشن خورروز، جشن خورشیدروز)

جشن خرم‌روز: جشن نَوَد روز، جشن خور روز، جشن خورشید روز (با نام روز یازدهم ماه اشتباه نشود). جشن زایش خورشید و رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی. جشن نخستین روز فصل زمستان. جشن آغاز سال نو در گاهشماری میترایی و برخی از دیگر گاهشماری‌های ایرانی که با تغییراتی در گاهشماری میلادی دوام یافته است. آغاز سال نو با مبدأ ابتدای زمستان هنوز در برخی تقویم‌های پامیر و بدخشان بکار گرفته می‌شود. خرم‌روز، آغاز روز، ماه، فصل و سال جدید بوده است. همچنین در این روز جشنی در نواحی آذربایجان غربی با نام «جشن آب نو» برگزار می‌شده که در ضمن آن آب آب‌انبارها را تعویض می‌کرده‌اند. ← دیگان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی