Skip to content
 

جشن چیری‌روز

جشن چیری‌روز: جشنی در روز سیزدهم فصل پاییز و مهرماه (تیرروز از مهرماه) و یکی دیگر از جشن‌های تیرگان در گرامیداشت تِشتَر/ تیر. نام چیری‌روز شکل خوارزمی نام این جشن است که ابوریحان بیرونی بدان اشاره کرده است. ادامه و نشانه‌هایی از جشن تیرگان پاییزی همچنان در آیین قالیشویان مشهد اردهال در غرب کاشان دیده می‌شود (امروزه در دومین آدینه مهرماه). مراسم قالیشویان اردهال بازمانده‌ای از جشن تیرگان و دعا و آرزو برای بارش باران، و همانند بسیاری از جشن‌های ایرانی با یک بازار همگانی و بزرگ توأمان است. ← تیرگان و سیزده‌بدر.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی