Skip to content
 

جشن بادروزی (جشن بادبره، جشن باذوره)

جشن بادروزی: بادبَرَه/ باذوَرَه جشن  جشنی در روز بیست و دوم بهمن‌ماه (بادروز از بهمن‌ماه) درگرامیداشت باد/ وات ایزد نگاهبان باد که از بزرگترین ایزدان زروانی بوده است.

[hidepost]

ابوریحان بیرونی این جشن را «کژین» (شکل اصلی و تلفظ این نام دانسته نیست) و کوشیار گیلی آنرا «باذوَرَه» نامیده‌اند. این جشن نیز با بازاری همگانی همراه بوده و در آن روز ریسمان‌هایی از نخ هفت‌رنگ را به آغوش باد می‌سپارده‌اند.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی