Skip to content
 

جام مرودشت

جام مرودشت: جام سیمین مشهور و مشکوکی که در نزدیکی تخت‌جمشید پیدا شده است. بر یک طرف بدنه این جام نقره‌ای نقشی از بانویی که پوشاکی برگ‌مانند بر تن دارد، دیده می‌شود. در طرف دیگر جام نقش بانویی با همان لباس دیده می‌شود که سر بند و دستبند و گردنبندی متشکل از سه طوقه به همراه دارد. بر لبه بالایی جام کتیبه‌ای به خط ایرانی مقدم (عیلامی مقدم/ خط هندسی) نوشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی