Skip to content
 

جام کلاردشت

جام کلاردشت: جام زرین و احتمالاً تقلبی که گفته شده از کلاردشت در مازندران به دست آمده است. بر بدنه این جام نقشی از دو شیر برجسته‌کاری شده که نشان چلیپا یا صلیب شکسته بر خود دارند، دیده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی