Skip to content
 

جام شوش

جام شوش: جام سفالین مشهوری که درکاوش‌های تپه شوش پیدا شده است. بر روی بدنه این جام نقشی از یک بز با شاخ‌‌ها و ریش بلند دیده می‌شود که دایره‌ای را در میان شاخ‌های خود دارد. در داخل این دایره نقشی از چهارضلعی‌ای که خط‌های موازی و مواج در خود دارد، رسم شده است. در لبه بالایی این جام نقش مکرر پرندگانی با گردن بسیار بلند و در لبه پایینی آن نقش مکرر جانوری به شکل پلنگ دیده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی