Skip to content
 

تیرداد (تیرداد یکم)

تیرداد: تیرداد یکم، دومین شاه اشکانی (248- 211 قبل از میلاد). برادر اشک یکم (بنیانگذار سلسله اشکانی). او تنها شاه اشکانی است که لقب اشک ندارد. رویدادهای مرتبط با اشک یکم و تیرداد تا حد زیادی با یکدیگر آمیخته هستند و تفکیک آنها امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد که تیرداد و اشک (دستکم در مدتی از پادشاهی خود) بطور همزمان شاه بوده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی