Skip to content
 

تورفان (ترفان، طرفان)

تورْفان: تُرفان/ طُرفان. شهری در شرق استان سین‌کیانگ در چین. این شهر در سده‌های نخستین میلادی واسطه بازرگانی چین و سرزمین‌های غرب آن و از جمله ایران بود. تورفان برای پژوهشگران زبان‌های باستانی اهمیت ویژه‌ای دارد و متون فراوان تُخاری، اویْغوری و بخصوص کتاب‌های نگارین مانوی را در آنجا یافته‌اند. مانویان منطقۀ تورفان را سرزمین «برگزیدگان» می‌نامیدند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی