Skip to content
 

توران

توران: سرزمینی در شمال شرقی فلات ایران و دورتر از آن که به موجب روایت‌های ایرانی مردمان تور در آن می زیستند. در پیدا کردن مصداق و مفهوم سرزمین توران و مردمان آن بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای آنرا معادل با مردمان زردپوست شرق آسیای میانه می‌دانند، عده‌ای دیگر آنان را شاخه کوچ‌نشین و دامدار ایرانیان می‌دانند. عده‌ای نیز آنان را معادل با سکاییان و سرمت‌ها و ماساژت‌ها می‌پندارند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی