Skip to content
 

توپراک قلعه 2

توپْراک قلعه: محوطه‌ای باستانی در نزدیکی شهر وان در جنوب شرقی آناتولی. در توپراک قلعه آثار اورارتویی نیز به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی