Skip to content
 

تنگ براق

تنگِ بُراق: تنگه‌ای در نزدیکی روستای دزکُرد در حدود صد کیلومتری غرب شهر آباده که کتیبه‌ای از شاپور یکم ساسانی در آنجا وجود دارد. ← کتیبه شاپور یکم در تنگِ براق.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی