Skip to content
 

تروفون، دیودوتوس

تِروفون: دیودوتوس تروفون. چهاردهمین شاه سلوکی (142- 137 قبل از میلاد). او سردار سپاهی بود که پس از مرگ الکساندر بالاس، پسر خردسال او به نام آنتیوخوس ششم را شاه خواند. اما بعدها او را کنار گذاشت و خود بر تخت شاهی نشست. او در یکی از جنگ‌ها شکست خورد و بر اثر آن دست به خودکشی زد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی