Skip to content
 

ترمذ

تِرمِذ: شهری در جغرافیای تاریخی ایران که اکنون در ساحل شمالی آمودریا در جنوب جمهوری ازبکستان جای دارد. در قره‌تپه ترمذ کتیبه‌ای پهلوی نیز به دست آمده است. ← کتیبه ترمذ.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی