Skip to content
 

ترک

تُرک: در منابع کهن به طوایفی که در شرق آسیای میانه سکونت داشتند، اطلاق می‌شد و بعد از دوره سلجوقیان (و بخصوص صفویه) عمدتاً به مردمانی در ایران گفته می‌شود که تحت نفوذ حکومت‌های ترک‌زبان به زبان ترکی سخن می‌رانند. ← زبان ترکی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی