Skip to content
 

تخماسپده (تکمشبده)

تَخمَسْپادَه: (فارسی باستان)/ تَکمَشبَدَه (عیلامی). مردی مادی و فرمانده سپاه داریوش یکم که با چیثْرَتَخمَه در ساگارتی نبرد کرد:

[hidepost]

«یک مادی پیرو من به نام تَخمَسپادَه را سردار آنان کردم. به آنان چنین گفتم که بروید و این سپاه شورشی را که خود را از من نمی‌داند؛ در هم شکنید» (بند 14 از ستون دوم کتیبه داریوش در بیستون).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی