Skip to content
 

تخت رستم 2

تخت رستم: قله آتشفشانی کوتاهی در غرب شهریار که بر بالای آن سازه‌هایی احتمالاً در پیوند با پیام‌رسانی وجود داشته است. در پای این قله تختگاهی به طول حدود پنجاه متر به نام تخت رستم وجود دارد که نام خود را به کوه و سازه‌های آن نیز داده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی