Skip to content
 

تخار (تخارستان)

تُخار: تُخارستان. سرزمینی در پامیر و در جنوب آمودریا. در این منطقه زبان تُخاری که مستقلاً یکی از شاخه‌های کهن خانواده زبان‌های هندواروپایی است، زنده مانده است. تخارستان اکنون یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان و در همسایگی بَغلان است. ← زبان تُخاری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی