Skip to content
 

تپه هاراپا

تپه هاراپا: تپه پیش‌تاریخی بر ساحل رود راوی در پنجاب در پاکستان امروزی. در هاراپا نقش‌هایی از زنان بر روی سفال پیدا شده که دستان خود را به یکدیگر داده و در حال انجام مراسمی هستند. موهای این زنان همگی به طرف آسمان رسم شده‌اند. در نگاره‌های روی سفال این تپه همچنین نقش مردانی دیده شده که با گاوران در حال هدایت گاو هستند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی