Skip to content
 

تپه نوشیجان

تپه نوشیجان: محوطه و تپه باستانی و بازمانده کاخ یا نیایشگاهی از دوره ماد در نزدیکی شهر ملایر. در نوشیجان نمونه‌هایی از نخستین پول‌های بشری پیدا شده است. ← سیگلو.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی