Skip to content
 

تپه موندیگک

تپه موندیگَک: تپه پیش‌تاریخی از هزاره پنجم قبل از میلاد در ساحل رود اَرغَنداب در شمال قندهار. در این تپه نمونه‌هایی از پیکره‌ای زنان و انواع بزک‌ساب به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی