Skip to content
 

تپه مارلیک (چراغعلی‌تپه)

تپه مارلیک: چراغعلی‌تپه. گورستانی از عصر آهن (حدود ۳۰۰۰ سال پیش) در شمال شرقی رودبار در استان گیلان. از این گورستان ماکت یک اُوْجار/ گُوْجار (گاوآهن) با دو گاو و نیز جام‌های زرین و نگارین متعددی به دست آمده که احتمالاً تقلبی هستند. بر بدنه این جام‌ها نقش‌ونگارهای متنوعی از بزهای بالدار، شیرهای بالدار، گاوهای بالدار، مردان بالدار، خورشید،گیاهان و درختان، و نیز صحنه روایی تولد یک غزال از تولد و شیر نوشیدن تا مردن و خوراک کرکس‌ها شدن، دیده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی