Skip to content
 

تپه گیان

تپه گیان: تپه پیش‌تاریخی از هزاره ششم قبل از میلاد در نزدیکی روستایی به همین نام در غرب نهاوند. در تپه گیان نهاوند نمونه‌های متنوعی از نگاره‌های بز و بزهای جهنده، پلنگ، گیاهان، پرندگان، خورشید و ستارگان، جانوران اسطوره‌ای بالدار یا با تعداد پاهای بسیار زیاد، و نقوش هندسی که بر روی سفال نقاشی شده‌اند، به دست آمده است. در تپه گیان همچنین پیکره‌هایی گِلی به شکل دختربچه‌هایی با موهای بلند پیدا شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی