Skip to content
 

تپه قره‌تپه 4

تپه قره‌تپه: تپه پیش‌تاریخی از هزاره پنجم قبل از میلاد در جنوب شرقی اشک‌آباد (عشق‌آباد) در ترکمنستان امروزی. در قره‌تپه سفال‌نگاره‌هایی از پلنگ و بزهایی که با زاویه اُریب (بین تمام‌رخ و نیم‌رخ) نقاشی شده‌اند، دیده شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی