Skip to content
 

تپه عبدالحسین

تپه عبدالحسین: تپه پیش‌تاریخی از هزاره هفتم قبل از میلاد در نزدیکی روستای گندمان از توابع نهاوند. در این تپه نمونه‌های متعددی از مجسمه‌‌های انسان و حیوان، ظروف سفالی و سنگی، داس و خراشنده‌های سنگی و سوزن‌های استخوانی پیدا شده است. ساکنان این تپه ابزارهای متنوعی را از استخوان لاک‌پشت، گراز، گرگ و پلنگ می‌ساخته‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی