Skip to content
 

تپه سیلک

تپه سیَلک: تپه پیش‌تاریخی از هزاره ششم قبل از میلاد در راه کاشان به فین. سیلک از دو تپه شمالی و جنوبی تشکیل شده است. ساکنان سیلک اطاق‌های خود را با کاهگل اندود می‌کرده و سپس روی آنرا با محلولی از گِل اُخرا رنگ‌آمیزی می‌کرده‌اند. در سیلک کاوش‌های پُر دامنه‌ای انجام شده و لایه‌نگاری آن معیاری برای زمان‌سنجی دیگر تپه‌های پیش‌تاریخی است. در کاوش‌های اخیر بازمانده‌های یک زیگورات از هزاره سوم قبل از میلاد شناسایی شده است. در تپه سیلک سفال‌نگاره‌های متنوعی از بز، شتر، شیر، پلنگ، عقرب، گوزن، پرواز دسته‌جمعی پرندگان، و زنانی که دست یکدیگر را گرفته و در حال انجام مراسمی هستند، پیدا شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی