Skip to content
 

تپه سراب

تپه سَراب: تپه پیش‌تاریخی از هزاره هفتم قبل از میلاد در هفت کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه (کرماشان سابق). در تپه سراب صدها مجسمه کوچک از انسان و سگ و گراز و دیگر حیوانات پیدا شده است. یکی از این پیکره‌ها با نام نامناسب «ونوس سراب» شهرت جهانی دارد. این پیکرة سفالین، تصویر انتزاعی زنی را نشان می‌دهد که نشسته و پاهای خود را دراز کرده است. تقریباً تمامی مجسمه‌های انسانی تپه سراب متعلق به زنان هستند و تعداد کمی از آنها نقش مردان را نشان می‌دهد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی