Skip to content
 

تپه زیویه

تپه زیویه: تپه باستانی از هزاره دوم و یکم قبل از میلاد در نزدیکی سقز و در راهی که از سقز به تکاب می‌رود. در تپه زیویه آثار و اشیای گوناگون زرینی به دست آمده که احتمالاً تقلبی هستند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی