Skip to content
 

تپه حسنلو

تپه حسنلو: تپه باستانی از دوره آهن و حدود 300 سال پیش در شمال شهر نقده (سُلدوز سابق). جام زرین و نگارین معروف به جام حسنلو که احتمالاً تقلبی است، در این تپه پیدا شده است. بر بدنه این جام نقوشی از سه ارابه‌ران، پرنده‌ای که کودکی را بر پشت دارد، زنی که طفلی را به مردی می‌دهد، کودکی که در کنار شیری ایستاده است، دو نفر که با یکدیگر پیکار می‌کنند و یکی از آنها بر پشت اژدهایی سه سر ایستاده است، دیده می‌شود. این نقوش شباهت زیادی با داستان‌های گرشاسپ و زال و سیمرغ دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی